Բնակչության և զարգացման միջազգային համաժողովին նվիրված Խորհրդարանականների 8-րդ միջազգային համաժողով, Օսլո, Նորվեգիա